Cite

Synonyms of dasyatis

Noun


1. Dasyatis, genus Dasyatis, fish genus

usage: type genus of the Dasyatidae

WordNet 3.0 Copyright © 2006 by Princeton University.
All rights reserved.