Cite

1st Game—Boston, Oct. 23
Boston 11, St. Louis 9