Cite

Synonyms of pagurus

Noun


1. Pagurus, genus Pagurus, arthropod genus

usage: type genus of the family Paguridae

WordNet 3.0 Copyright © 2006 by Princeton University.
All rights reserved.