Cite
 

1992 Men's Olympic Gymnastics Medalists

Individual   Points
All-Around Vitaly Scherbo, UT 59.025
  Grigoriy Misyutin, UT 58.925
  Valeri Belenki, UT 58.625
Floor Li Xiaosahuang, CHN 9.925
  Grigoriy Misyutin, UT 9.787
  Yukio Ikatani, JPN 9.787
Horiz.Bar Trent Dimas, USA 9.875
  Grigoriy Misyutin, UT 9.837
  Andreas Wecker, GER 9.837
Paral.Bars Vitaly Scherbo, UT / Li Jing, CHN 9.900 / 9.812
  Linyao Guo, CHN 9.800
  Igor Korobchinski, UT / Masayuki Matsunaga, JPN 9.800
Rings Vitaly Scherbo, UT 9.937
  Li Jing, CHN 9.875
  Andreas Wecker, GER / Xiaoshuang Li, CHN 9.862
Side Horse Vitaly Scherbo, UT
Pae Gil-Su, N. Kor
9.925
  Gil-Su Pae, N. Kor 9.925
  Andreas Wecker, GER 9.887
Vault Vitaly Scherbo, UT 9.856
  Grigoriy Misyutin, UT 9.781
  Ok Ryul Yoo, S. Kor 9.762
Team   Points
All Around UT (Scherbo, Belenki, Misiutin,
Korobchinski, Voropayev, Sharipov)
585.450
  China 580.375
  Japan 578.250

 

  Gymnastics Women