Cite

Ukraine Chiefs of State and Cabinet Members

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
Date of Information: 4/4/2012

Pres. Viktor YANUKOVYCH
Prime Min. Mykola AZAROV
First Dep. Prime Min. Valeriy KHOROSHKOVSKYY
Dep. Prime Min. Rayisa BOHATYRYOVA
Dep. Prime Min. Borys KOLESNIKOV
Dep. Prime Min. Serhiy TIHIPKO
Min. of Agrarian Policy & Food Mykola PRYSYAZHNYUK
Min. of Communal Services Oleksandr POPOV
Min. of Culture Mykhaylo KULYNYAKA
Min. of Defense Dmytro SALAMATIN
Min. of Economic Development & Trade Petro POROSHENKO
Min. of Education & Science, Youth, & Sports Dmytro TABACHNYK
Min. of Emergency Situations Viktor BALOHA
Min. of Energy & Coal Industry Yuriy BOYKO
Min. of Environment & Natural Resources Mykola ZLOCHEVSKYY
Min. of Finance Yuriy KOLOBOV
Min. of Foreign Affairs Kostyantyn HRYSHCHENKO
Min. of Health Rayisa BOHATYRYOVA
Min. of Infrastructure Borys KOLESNIKOV
Min. of Internal Affairs Vitaliy ZAKHARCHENKO
Min. of Justice Oleksandr LAVRYNOVYCH
Min. of Regional Development, Construction, & Housing Anatoliy BLYZNYUK
Min. of Social Policy Serhiy TIHIPKO
Head, Presidential Admin. Serhiy LYOVOCHKIN
Chmn., State Security Service of Ukraine Ihor KALININ
Sec., National Security & Defense Council Andriy KLYUYEV
Prosecutor Gen. Viktor PSHONKA
Chmn., State Property Fund Oleksandr RYABCHENKO
Chmn., National Bank of Ukraine Serhiy ARBUZOV
Ambassador to the US Oleksandr MOTSYK
Permanent Representative to the UN, New York Yuriy SERHEYEV