Cite
 

Massachusetts: White persons, percent, 2000