Cite
 

Garrison, Theodosia (Mrs. Frederick J. Faulks)