Cite
 

2004-2005 Season

Men's NCAA Basketball Championships, 2005

Leading NCAA Division I Men, 2004–2005

Women's NCAA Championships, 2005

Leading NCAA Division I Women, 2004–2005

Other Tournaments, 2004–2005


2005-2006 SeasonCollege Basketball2003-2004 Season