Cite
 

WUSA Playoffs

  • Aug. 16—Washington 0, Boston 0 (3–1 penalty kicks)
  • Aug. 17—Atlanta 2, San Diego 1 (OT)

Championship

  • Aug. 24, San Diego, Calif.—Washington 2, Atlanta 1

2003 Regular Season: WUSA2002–03 Season