| Share
 

Tournament Results

PGA Tour

PGA Majors

The Official World Golf Ranking

European PGA Tour

Senior PGA Tour

Senior PGA Majors

LPGA Tour

LPGA Majors

Schedules and results of PGA, European PGA, PGA Seniors and LPGA tournaments in 1999.


1999 Season Review1999 Season1999 Ryder Cup

More on Tournament Results from Infoplease:

  • Tournament Results - Tournament Results Men's ATP Tour Women's WTA Tour Winners of men's and women's pro ...
  • Tournament Results - Tournament Results Men's ATP Tour Women's WTA Tour Winners of men's and women's pro ...
  • Tournament Results - Tournament Results Men's ATP Tour Women's WTA Tour Schedules and results of men's and ...
  • Tournament Results - Tournament Results Men's ATP Tour Women's WTA Tour Schedules and results of men's and ...
  • Tournament Results - Tournament Results Men's ATP Tour Women's WTA Tour Schedules and results of men's and ...