| Share
 

Poland: Rulers

Polish Royalty

Polish Republic and Polish People's Republic

Prime MinistersJedrzej Moraczewski (1918–1919)
Ignace Paderewski (1919)
Leopold Skulski (1919–1920)
Wladislaw Grabski (!920, 1923–1925)
Wincenty Witos (1920–1921, 1923, 1926))
Antonin Ponikowski (1921–1922)
Artur Sliwinski (!922)
Wojciech Korfanty (!922)
Julian Ignacy Nowak (!922)
Wladyslaw Sikorski (!922–1923)
Aleksander hrabia Skrzynski (1925–1926)
Kazimierz Bartel (1926, 1928–1929, 1929–1930)
Józef Pilsudski (1926–1928, 1930)
Kazimierz Switalski (1929)
Walery Slawek (1930, 1930–1931, 1935)
Aleksander Prystor (1931–1933)
Janusz Jedrzejewicz (1933–1934)
Leon Kozlowski (1934–1935)
Marian Koscialkowski-Zyndram (1935–1936)
Felicjan Slawoj-Skladkowski (1936–1939)
PremiersEdward Osóbka-Morawski (1945–1947, 1954–1970)
Józef Cyrankiewic (1947–1952)
Boleslaw Bierut (1952–1954)
Piotr Jaroszewicz (1970–1980)
Edward Babiuch (1980)
Józef Pinkowski (1980–1981)
Wojciech Jaruzelski (1981–1985)
Zbigniew Messner (1985–1988)
Mieczyslaw Rakowski (1888–1989)
Czeslaw Kiszczak (1989)
Tadeusz Mazowiecki (1989–1991)
Jan Krzysztof Bielecki (1991)
Jan Olszewski (1991–1992)
Waldemar Pawlak (1992, 1993–1995)
Hanna Suchocka (1992–1993)
Józef Oleksy (1995–1996)
Wlodzimierz Cimoszewicz (1996–1997)
Marek Belka (acting) (1997)
Jerzy Buzek (1997–2001)
Leszek Miller (2001– )
PresidentsWojciech Jaruzelski (1989–1990)
Lech Walesa (1990–1995)
Aleksander Kwasniewski (1995– )

Information Please® Database, © 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

24 X 7

Private Tutor

Click Here for Details
24 x 7 Tutor Availability
Unlimited Online Tutoring
1-on-1 Tutoring