Cite
 

Thebom, Blanche

mezzo-soprano
Birthplace: Monessen, Pa.
Born: 9/19/19

Thaxter, Phyllis TTheodorakis, Mikis